Om

Om andelsboligforeningen


Dette website henvender sig til beboerne og andre, der ønsker oplysning om ejendommen.


Ejendommen er opført 1882, og den 24. maj 1977 stiftedes Andelsboligforeningen Øster Farimagsgade 77 & Collinsgade 3. Det er foreningens formål at erhverve, eje og drive ejendommen matr. 140 & 141 Østervold kvarter.


Ejendommen har to kælderlejemål. Desuden har vi et lille vaskeri for de 15 andelshavere. Vi har forpligtet os til selv at renholde ejendommen og har derfor ingen vicevært. Vi har fjernvarme og kabel-TV.


Foreningens vedtægter af 7. maj 2013Gården

Ejendommens gård er overtaget af et fælles gårdlaug, der forestår al drift og vedlige-holdelse. Gårdlauget bliver sammensat på den årlige generalforsamling. Ejendommens fordelingstal er 1953 ud af 12415.


Ordensregler for gårdanlægget Collins Have