Andelskronen

2023

1659

2022

1644

2021

1542

2020

1287

2019

1224

2018

1201

2017

1142

2016

1061

2015

887

2014

784

2013 (dec)

784

2013 (maj)

688

2012

741

Andelskronen


Andelskronen er den værdi, der ligger til grund for andelens pris. Prisen på andelen (andelens værdi) fremkommer ved at gange andelskronen med pålydende på dit andelsbevis.


Salgsværdien består af andelens værdi + / - forbedringer og løsøre.


Herunder ses udviklingen i andelskronen de sidste ti år